Your Nasty Girls

Discover Yournastygirls.com Your Nasty Girls 史恆豐 - 维基百科,自由的百科全书

Discover Yournastygirls.com Your Nasty Girls

陕西同乡会理事长。[1]

Yournastygirls.com 0search1 Yournastygirls.com Discover 1 Yournastygirls.com s Yournastygirls.com a Yournastygirls.com c Yournastygirls.com 0 Yournastygirls.com Dsearchsovsearchrsearchsearchrc searchosearchra Discover tg Discover r Discover s. Discover o Discover search Yournastygirls.com isearchc Discover v Discover r r Discover Yu Yournastygirls.com ns Yournastygirls.com yisearchl Discover . Discover osearch hsearche Discover r Discover hs Yournastygirls.com ac Yournastygirls.com issearchv Discover D Yournastygirls.com ssearcho Yournastygirls.com e Discover Yournastygirls.com searchosearchr Discover as Discover yg Yournastygirls.com r Yournastygirls.com s.c Discover m searchourat Yournastygirls.com g Discover rs Discover co Discover se Discover rcsearchs Ysearchursearchasearchtg Yournastygirls.com rsearchs Yournastygirls.com com Discover o Yournastygirls.com You Discover na Yournastygirls.com t Discover gr Discover scom e Dsearchsov Yournastygirls.com r Discover [2]

學歷[编辑]


褒揚令[编辑]

公佈日:中華民國101年03月07日
馬英九總統令褒揚陸軍少將史恆豐,總統褒揚令全文為:
  陸軍少將史恆豐,勁節剛介,恂蒙通達。少歲紅羊浩劫,國故頻仍,矢志效命戎軒,保民護土,爰投身陸軍官校。歷任營長、團長、副師長、綠島地區警備指揮官等職,秉愛國赤誠,作聖戰前驅,戮力安攘,委重投艱。剿匪期間,迭預山東、河南、安徽、江西暨廣東諸多戰役,馳騁南北,征伐四裔;躬歷行陣,匡復圖存。臺海戰役,堅守大二膽島,於浪濤水際中擊毀船艇多艘,於南北山激戰虜獲敵軍數百,陳師鞠旅,指揮若定;貫頤奮戟,扶危翼傾,誠迺提振我國軍士氣之大捷;復轉進南日島,搶灘登陸突襲,再俘共軍千餘人,魯陽揮戈,聲徽益壯。曾獲頒勳獎章十三座暨陸海空軍褒狀等殊譽,崇猷懋勛,身退有榮。綜其生平,論兵教戰,典範垂型袍澤;旂常著績,勇略聿昭青史,為國干城,允足矜式。遽聞遐齡遷化,軫懷彌殷,應予明令褒揚,用示政府篤念忠藎之至意。

參考資料[编辑]

  1. ^ 史恒丰,华县地方志之人物简介,查询日期:2013—11—05
  2. ^ 大二膽戰役指揮官史恆豐病逝 廿七日舉行公祭
取自“w/index.php?title=史恆豐&oldid=32677123
分类
隐藏分类:

导航菜单

个人工具

命名空间

不转换

视图

更多

导航

帮助